สามารถดู ได้ จากเลขโฉนดของท่าน

จากกรมธนารักษ์
 
สอบถามเรื่องต่างๆ

 

  

 
แจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย 

   เอกสารควรรู้เรื่อง  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
⇐ ( ปัด ซ้าย-ขวา เพื่ออ่านเอกสาร ) 
 
 
 

VDO ได้รับจดหมายแจ้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 แล้วทำยังไง ? 
...คลิ๊ก ชม...
 
VDO ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวนทำการเกษตร 
ต้องเสียภาษี อย่างไร ? ...คลิ๊ก ชม...


 
  สถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ